Poslovni objekti

V poslovnih objektih so za sanacijo primerne vodovodne instalacije, odvodi padavinske vode in tehnološke vode. Nu Flow ima tehnologije, s katerimi lahko lokalno, ali v celoti zamenja cevovode za kakršenkoli poslovni objekt, vključno za večstanovanjski stavbe, šole, bolnišnice, restavracije, muzeji in še več. Nu Flow tehnologija obnove cevovodov ne posega v samo konstrukcijo stavbe, zato ni potrebno večjih gradbenih posegov.

Uporabniki lahko med sanacijo nemoteno bivajo in uporabljajo stavbo.

nuflow sanacija vodovodnih cevinuflow sanacija odtočnih cevinuflow sanacija tehnoloških cevovodov