Industrijski objekti

V industrijskih objektih so za sanacijo primerne vodovodne instalacije, odvodi padavinske vode in tehnološke vode. Nu Flow ima tehnologije, s katerimi lahko lokalno, ali v celoti zamenja cevovode za kakršenkoli industrijski objekt. Nu Flow tehnologija obnove cevovodov ne posega v samo konstrukcijo stavbe, zato ni potrebno večjih gradbenih posegov.

Uporabniki lahko med sanacijo nemoteno bivajo in uporabljajo stavbo.

nuflow sanacija vodovodnih cevinuflow sanacija odtočnih cevinuflow sanacija tehnoloških cevovodov