Sanacija cevovodov

Nu Flow ima patentiran sistem lokalne sanacije poškodovane cevi (LSPC), s katerim ustvarimo zaščitno oblogo v obstoječi vodovodni cevi, seveda brez gradbenih del in menjave same cevi. Sistem epoksi obloge je sestavljen tako, da ni spojev in nobenih prekinitev. Sistem je primeren predvsem za cevi, ki so v slabem stanju in so primerne za zamenjavo. Uporablja se za cevi pitne, meteorne, ali tehnološke vode. Naša tehnologija je primerna predvsem za cevi od 19 mm (¾ cole) do 300 mm (12 col).
Zanimivo je tudi, da se sistem za obnovo vodovodnih cevi, ki se uporablja za obnovo cevi v zidovih in v tleh se sedaj uporablja tudi za cevi, ki so montirane nadometno.

Točkovna sanacija

S patentirano tehnologijo Nu flow točkovne sanacije izdela zelo kvalitetno zaščitno v obstoječem cevnem sisteu brez gradbenih del v objektih in v tleh.
Ta epoksidna obloga je pravzaprav tanka, brezšivna in neskončna cev v cevi, ki nadomešča sanitarne cevi, cevi za meteorno in tehnološko vodo.

Prednosti

Tehnologija z epoksidno oblogo je primerna za dolgotrajno rešitev poškodovanih cevi, ki puščajo, so zlomljene, ali kako drugače poškodovane, celo od korenin. Saniramo lahko tudi cevi, ki so popolnoma, ali delno zamašene. Po koncu sanacije tako omogoča neoviran pretok vode.
Patentiran sistem Nu flow za obnovo cevi izdelujemo v našem 1500 m2.

Izdelki in oprema

nuflow sistem notranje obloge za sanacijoPatentiran sistem podloga cevi Nu Flow je izdelan na našem 1500 kvadratnih metrov proizvodnega obrata v Ontariu v Kanadi. Epoksidne smole za obnovo sanitarnih in meteornih cevovodov ustrezajo ali presegajo fizikalne lastnosti, določene v ASTM F1743 za LSPC (lokalno sanacijo poškodovanih cevi) in v standardu ASTM F1216, za sanacijo cevovodov.
Epoksi obloga deluje kot samostojna cev in zadostuje standardom ASTM D790 , D638 in D543. Pričakovana življenjska doba obloge Nu Flow je več kot 50 let in se lahko namesti v cevovod s premerom od 3/4 col do 12 col in večje .
Tehnologija Nu Flow, za obnovo sanitarnih cevovodov se uporablja pri dveh osnovnih metodah sanacije:
1. linijska sanacija cevi, kjer se uporablja kapsulo, napolnjeno z epoksi smolo. Kapsulo vstavimo v cev in jo pripeljemo do mesta poškodbe. na mestu poškodbe kapsulo napihnemo in tako omogočimo smoli, da se popolnoma prilagodi cevi. Prednost te sanacije je ravno v tem, da se sanira samo lokalna poškodba in ne celoten cevovod. Poleg tega je enostavna sanacija 45 ° in 90 ° kotov.
2. metoda linijske sanacije je nadomestna cev, ki se namesti po celotni dolžini od vtoka, do iztoka iz cevi. Nova cev je iz epoksi smole in se jo napihne z zrakom, ali pa se jo napolni z vodo ali paro, da se popolnoma prilega obstoječi cevi. Ko je postopek končan in je epoksi dovolj trden, se popravijo še vtok in iztok. Sedaj je cev že popolnoma fukcionalna.
Lokalna sanacija poškodovane cevi (LSPC) običajno zaradi same tehnološke izvedba potrebuje točko vtoka in iztoka cevi. Za krajše razdalje se lahko uporablja tudi sistem s potiskom palice.
Postopek sanacije LSPC je sam po sebi okoljsko zelo sprejemljiv. Celoten proces namestitve je tako dovršen, da zmanjša količino odpadkov na minimum. Manj opreme na gradbišču pa pomeni manjšo porabo energije in manj emisij.
S to tehnologijo je bilo obnovljenih že več kot milijon metrov cevi. Zavedamo se, da je vsaka stavba unikaten projekt. Naši Nu flow monterji imajo dovolj izkušenj in strokovnega znanja, da zagotovijo optimalno sanacijo, ne glede na naravo korozije oz. globine in lokacijo cevi.

Okoljske koristi

korenine v cevovoduPostopek sanacije LSPC je sam po sebi okoljsko zelo sprejemljiv. Celoten proces namestitve je tako dovršen, da zmanjša količino odpadkov na minimum. Manj opreme na gradbišču pa pomeni manjšo porabo energije in manj emisij.
Epoksi obloga cevi je okolju prijazna rešitev, ki ne ustvarja odpadkov na odlagališčih ali za recikliranje in ne ustvarja emisij ogljikovega dioksida v postopku izdelave. Obloga preprečuje izpiranje težkih kovin iz starih vodovodnih cevi v pitno vodo.
Preprečuje tudi nekontrolirano iztekanje fekalne vode iz cevi v podtalnico in s tem onesnaženje.
Sistem sanacije nu flow pomeni tudi najmanj posega v stavno, s tem tudi majhen obseg gradbenih del, najhitrejšo izvedbo in najdaljšo življensko dobo cevi. Naš postopek sanacije je najmanj moteč za uporabnike in je prijazen do okolja.

Težave

Staranje kanalizacijskih vodov

Večina kanalizacijskih vodov je iz litoželeznih cevi, nekateri pa so celo iz cevovodov – objektov, ki so zgrajeni iz opečnih zidakov. Eden izmed perečih problemov cevovodov so razpokane stene in korozija spodnjega dela. Pogoste težave, ki jih opazimo, so tudi prodiranje korenin v notranjost cevi.

Poškodbe zaradi korenin

Preko 50% težav zaradi zamašene kanalizacije povzročijo ravno vdori korenin v cevovod. Verjetnost, za te težave je večja v starih in počenih cevovodih. Faktorji, ki prispevajo k težavam so:
– starost cevovodov,
– globina namestitve – plitvi so bolj podvrženi k poškodban zaradi korenin,
– manjši premer cevi,
– hitrorastoča drevesa.
Stroški, povezani z vzdrževanjem zaradi korenin, so bili v preteklosti zelo veliki. Sedaj jih rešujejo dobri materiali in pravilna izvedba.

Kalcinacija kanalizacijskih cevi

Sčasoma se v odtočnih ceveh odlagajo usedline trdnih snovi v vodi. Te lahko zamašijo odtočne cevi, še posebej na področjih, kjer je voda trda. Ko so cevi prevlečene z epoksi oblogo, sesedanje ni več mogoče, saj se usedline ne primejo na stene notranjega premaza cevi.

Zemeljski premiki

Velika potresna aktivnost lahko povzroči lome kanalizacijskih cevi. Vendar pa je veliko bolj verjetna manjša potresna aktivnost, ki povzroči razpoke v ceveh in premike na stikih med cevmi. To pomeni, da je naša rešitev, kjer uporabljamo neskončno cev veliko kvalitetnejša in rešuje probleme za prihodnost. Zaradi izvedbe se poškodbe zaradi premikov tal ne pripetijo več.

Več milijonov metrov cevi je bilo saniranih s postopkom linijske sanacije cevi.
S to tehnologijo je bilo obnovljenih že več kot milijon metrov cevi. Zavedamo se, da je vsaka stavba unikaten projekt. Naši Nu flow monterji imajo dovolj izkušenj in strokovnega znanja, da zagotovijo optimalno sanacijo, ne glede na naravo korozije oz. globine in lokacijo cevi.