Sanacija vodovodnih cevi – Hiša v Škofji Loki

Sanacija hiše v Okolici Škofje Loke. Precej zamašene cevi z rjavino, vodnim kamnom in drugimi usedlinami smo uspešno sanirali. Pretok vode se je izboljšal za 70%.

Stanje cevi pred sanacijo:

Izvajalna dela med sanacijo:

Stanje cevi po sanaciji: