Sanacija vodovodnih cevi – Hiša na podeželju

Uspešna sanacija vodovodnih cevi, ki so bile zelo porozne. V zadnjem letu so imeli 4x puščanje na cevovodu zaradi poroznosti. Cevi so bakrene.

Stanje cevi pred sanacijo:

Izvajalna dela med sanacijo:

Stanje cevi po sanaciji: