Stavbe družbenega pomena

To so stavbe za zdravstveno oskrbo, bolnišnice, porodnišnice, stavbe za izobraževanje, predšolsko vzgojo, osnovne šole, srednje šole, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, stavbe za šport, plavalni bazeni, telovadnice idr. V objektih so za sanacijo primerne vodovodne instalacije, odvodi padavinske vode in tehnološke vode. Nu Flow ima tehnologije, s katerimi lahko lokalno, ali v celoti zamenja cevovode za kakršenkoli poslovni objekt, vključno za večstanovanjski stavbe, šole, bolnišnice, restavracije, muzeji in še več. Nu Flow tehnologija obnove cevovodov ne posega v samo konstrukcijo stavbe, zato ni potrebno večjih gradbenih posegov.

Uporabniki lahko med sanacijo nemoteno bivajo in uporabljajo stavbo.

nuflow sanacija vodovodnih cevinuflow sanacija odtočnih cevinuflow sanacija tehnoloških cevovodov